دستنوشته های یک جاشو (تهران گشت) http://oshar.mihanblog.com 2020-09-20T02:28:10+01:00 text/html 2010-06-02T10:51:10+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی آفرینگان http://oshar.mihanblog.com/post/19 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#3333ff><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'"><FONT color=#000000><STRONG></STRONG></FONT></SPAN>&nbsp;</P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">به بهانه 6 سالگی موسسه آفرینگان</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA><o:p><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">من فکر میکنم بعضی وقت ها آدم ها برای اینکه اثبات کنند بزرگ شده اند دست به<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>کارهایی می</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">زنند که فکر می</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">کنند بزرگ است ، چنین حسی رابیشتر می</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">شود در دوره جوانی و نوجوانی یافت کرد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA><o:p><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">بدون شک من دوستانی دارم که درزندگی بهتر ازآنها را نمیتوانستم پیدا کنم . حتی بد ترین دشمنانم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بهترین دوستانم بودند زیرا بهترین درس ها را به من دادند.انسان برای شکل دادن شخصیت خود دراجتماع همیشه به دنبال راهکارهایی می گردد که من هم از این قائده مستثنا نبودم.احساس می کردم دوستان نزدیک من ، که با هم دارای ویژگیهای مشترک فرهنگی اعتقادی بودیم نیز چنین تفکری<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>داشنتد.یک نوع حس برتری جویی دراجتماع،معرفی ارزشهایی که در محیط پیرامون(محیط زندگی)ازآن به عنوان خلاف ارزش یا ارزش فراموش شده نام می بردند.همین خواست و ویژگی باعث شد تا من و بهترین دوستان زندگیم تصمیم به ایجاد تحولی در حوزه ی فعالیت های</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">فرهنگی اجتماعی خود بگیریم.</SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">یادش بخیر دوران پیش دانشگاهی جایی که من حمید رضا و حسین به به هم رسیده بودیم(فضلو توهمیشه عقب بودی)من یکسال کوچکتربودم ویک پایه درسی پایین ترولی پیش دانشگاهی مارا به هم رساند آن هم دوره ی شبانه اش(ای خوش بی)هیچ وقت یادم نمیرود دعواهای حمید در پیش داشگاهی برای اینکه از روزانه به شبانه</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">منتقل شود و دست آخرهم شد.البته حسین(استاد حسین)در همان روزانه ماندنی شد.دوستی ما درآن زمان به اوج</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA">خود رسیده بود تمام وقت با هم بودیم یا منزل حسین یا منزل ما یا ساندیچی حاج اکبری بعدهای عباس انتظامی جایش را گرفت.بعضی وقت ها هم که به بی پولی می خوردیم وقرضی جواب نمیداد قدم زدن و رفتن به پارک.آنقدر شاد بودیم و می خندیدیم که همه به ما حسادت میکردند ومیگفتند اینها خل و چل هستند.ادعای روشنفکری میکنند ،ژست میگیرند، راجب هنر صحبت میکنند، روزنامه و کتاب دست میگیرند و خیال می کنندها و می گیرند های<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دیگر(چشتو کور می کردیم) .همه ی اینها کنار فرهنگسرای ارشاد جدا.به قول خودم به فرهنگ سرا مبتلا شده بودیم.همان جا بود که اولین جرقه های تاسیس کانونی یا موسسه ای یا ...زده شد.وبعد هم مراجعه به فرمانداری.پرکردن فرم ها مشخص کردن هیئت موسس وطی کردن روال هایی که خارج از حوصله مخاطب می باشد.<o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>یادش بخیر اولین جلسه عضوگیری نزدیک به 40 نفر یا بیشتربه دعوت ما در اولین مجمع عمومی موسسه پارت سابق آفرینگان فعلی حضور یافتند.آنروز بعضی ها دانش آموز بودند امروز پدر شده اند یا مادر،کارمندشده اند یا پاسدار،دانشجو شده اند یا کاسب کار.روزی که رای گیری شد تا اعضای اصلی مجمع انتخاب شوند.من باید اعتراف کنم دست به شیوه ی کثیف تقلبی زدم تا شاید گزینه های موثر به عنوان اعضای اصلی انتخاب شوند که<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>بعضی هایشان شدند،من اعتراف میکنم بستنی هایی که از مغاز عباس طهماسبی امین عابدی(اگر اشتباه نکنم یا سعید فخرایی)آورده بود را چند تایی دزدیدم. من اعتراف میکنم که آقای حسین<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>شکوه دل دروغت دادم و برای رای آوردنت کاری نکردم.آن روز هیچ و قت یادم نمیرود.باورم نمیشد با این سن کممان افراد مختلف با سن های کم و زیاد<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>دعوات ما راقبول کنند یا جدی بگیرند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>حمید شد مدیر موسسه و ما هرکدام هم مسولیتی گرفتیم.همایش برگزار کردیم،جشنواره شرکت کردیم،جشنواره برگزارکردیم،دوهفته نام راه انداختیم،برای عموم اجرا گذاشتیم،سایت راه انداختیم،مناسبت گرفتیم فهش خوردیم،باهم دعوا کردیم ، تهدید شدیم،قهر کردیم .یادش بخیردفترموسسه درآشپزخانه فرهنگسرا بود.جلسات ما هم همانجا برگزار میشد.<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><FONT size=3>موسسه را با همه روزهای خوب و بدش تا به امروز حفظ کردیم،امروز من بعد ازشش سال احساس میکنم توانسته ام شخصیت خود را دراجتماع شکل بدهم و ارزشهایم را به مردمم&nbsp; بقبولانم بشناسانم نه آنگونه که دیگران میخواستند آنگونه که میخواستم آنگونه که میخواستیم.واگر نگویم تماممش را بدون شک نیمی از آن را از موسسه آفرینگان دارم.از دوست هایم دارم از تک تک اعضایش دارم که آمدند و رفتند.امروز اعتقاد دارم بعد از شش سال آفرینگان جزیی جدا نشدنی از زندگی هنری من است.من نه برای مدیریت نه برای مادیات نه برای غالب کردن خودم نه برای خودخواهی جزیی از هیئت موسس شدم بلکه برای اعتقادم وبرای احترام به اندیشه<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>و برای رسیدن به هدفم.اگرچندسال پیش گفتم:موسسه آفرینگان جایگاه اندیشه های نو امروز هم میگویم چه با چندصد نفر چه با چند نفر باز هم موسسه آفرینگان جایگاه اندیشه های نو است.چه یا یوسف ابراهیمی چه بی یوسف ابراهیمی.</FONT></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'"><FONT color=#000000><STRONG></STRONG></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'"><FONT color=#000000><STRONG><IMG style="WIDTH: 486px; HEIGHT: 237px" height=421 alt="" hspace=0 src="http://www1.upic.ir/images/kl5xeunjwih7hj0bm370.jpg" width=523 align=baseline border=2></STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'"><FONT color=#000000><STRONG></STRONG></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'"><FONT color=#000000 size=3><STRONG>دست وپا نوشت</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'"><FONT color=#000000 size=3><STRONG>1.آفرینگان بهانه ای شد برای باز برگشتن و باز رفتن</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'"><FONT color=#000000 size=3><STRONG>2.خر دررفت و خر درفت&nbsp;!</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'"><FONT color=#000000 size=3><STRONG>3.این روزها تهران بدجورسرم کلاه شده،ازصغیرش تا کبیرش</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Dast Nevis'"><FONT color=#000000 size=3><STRONG>4.همسایه عزیز از اینکه با وایرلس شما آپ میکنم کمال سپاس را دارم انشاالله خداوند در آن دنیا پهنای باندتان را به سمت مثبت بی نهایت عرضه کند.</STRONG></FONT></SPAN></P></SPAN></o:p></FONT></SPAN> text/html 2010-02-25T09:31:44+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی خودم را تعطیل میکنم http://oshar.mihanblog.com/post/18 <FONT face=Verdana><FONT color=#330033 size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#330033 size=2><FONT face=Verdana><FONT color=#330033 size=2> <P align=justify><FONT face=Verdana><NOBR><FONT color=#ff0000><STRONG>مشترک <FONT color=#3366ff>گرامی</FONT><IMG alt="" hspace=2 src="http://i44.tinypic.com/2rrw4ms.jpg" align=left vspace=2 border=0></STRONG></FONT></NOBR><NOBR></FONT><FONT color=#ff0000><STRONG>&nbsp;این یک خودتعطیلی است!</STRONG></FONT></P> <P align=justify><FONT face=Verdana><FONT color=#330033></NOBR><NOBR></NOBR><NOBR></FONT></FONT><STRONG>&nbsp;</STRONG></P> <P align=justify><FONT face=Verdana><FONT color=#330033></NOBR><NOBR></NOBR><NOBR></FONT></FONT><STRONG>&nbsp;</STRONG></P> <P align=justify><FONT face=Verdana><FONT color=#330033></NOBR><NOBR></NOBR><NOBR></FONT></FONT><STRONG>&nbsp;</STRONG></P> <P align=justify><FONT face=Verdana><FONT color=#330033></NOBR><NOBR></NOBR><NOBR></FONT></FONT><STRONG>&nbsp;</STRONG></P> <P align=justify><FONT face=Verdana><FONT color=#330033></NOBR><NOBR></NOBR><NOBR></FONT></FONT><STRONG>&nbsp;</STRONG></P> <P align=justify><FONT face=Verdana><FONT color=#330033></NOBR><NOBR></NOBR><NOBR></FONT></FONT><STRONG>&nbsp;</STRONG></P> <P align=justify><FONT face=Verdana><FONT color=#330033></NOBR><NOBR></NOBR><NOBR></FONT></FONT><STRONG>&nbsp;</STRONG></NOBR></P> <P align=justify><NOBR><STRONG></STRONG></NOBR>&nbsp;</P><NOBR><FONT color=#800080 size=1> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2><STRONG>کسی می گفت:نگذار طعم زندگی از مزاقت پاک شود.شهر خلوت شما شهروندی نیازمند آرامش نمیخواهد؟</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=2><STRONG>&nbsp;شهردار دل تنهای خود باش که شهریار جهانیت میکند</STRONG></FONT></FONT><FONT color=#800080><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>.</STRONG></FONT></P></FONT><FONT color=#800080> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>و من در جوابش گفنم طعم زندگی را از یاد نبرده ایم،شاید چشیدن را از یادمان برده اند.</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>اگر شهریاری دیدی سلامش را برسان و بگو دلی در انتظار توست</STRONG></FONT></P> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>شهر خلوت مادرآرامش هزار سکوت، خفته ی فریاد است. افسوس که خالقی نسیت.ماشهریاردل خویشم نه شبان شهر خود</STRONG></FONT></FONT><FONT color=#800080><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>.</STRONG></FONT></P></FONT><FONT color=#800080> <P align=right><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>طبق معمول خرده شعری رو مرتکب شدم دیدم بد نیست اینجا بزارمش</STRONG></FONT></FONT><FONT color=#800080><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>.</STRONG></FONT></P></FONT><FONT size=1> <P align=right></P></FONT></NOBR> <P align=justify><NOBR><STRONG></STRONG></NOBR>&nbsp;</P> <P align=justify><NOBR><STRONG></STRONG></NOBR>&nbsp;</P> <P align=justify><NOBR><STRONG></STRONG></NOBR><FONT face=Verdana><FONT color=#330033 size=2><NOBR>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=1><STRONG></STRONG></FONT></P> <P align=justify><STRONG><IMG style="WIDTH: 267px; HEIGHT: 244px" height=333 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1254923090.jpg" width=277 align=right border=0></STRONG></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>چشم شیشه ایت راکه نگاه میکنم</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>به زو دشکستنت اایمان می اورم</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>شب سکوتی دارد روشن</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>پرازفریادکه بیصداست</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>دراننظارصبحی که طلوع کند</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>صداازحنجره</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>وبمیردجنین جهالت</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>خودم دیدم که دهقانی</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>مزرعه اش رانذرخوابی کرد</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>که تعبیریی نداشت</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>چشم شیشه ایت راکه نگاه میکنم</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>به ندیدنت ایمان میاورم</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>تقوایی که ندارم</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>مبارکت باشد،به شادی</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ولی مسروق</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>چشمان خداشیشه ای نیست</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>وقت گرگم به هواتمام است</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>تفنگ حقیقت تورانشانه رفته</FONT></STRONG></P> <P align=right><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>مرگ توصبحی است که</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ازپس این شلیک می آید</FONT></STRONG></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>دست وپانوشت:</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>-چرا هرچی میریم نمیرم؟</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>-ما انسان ها هیچوقت قبول نخواهیم کرد که نصف اون چیزایی که&nbsp;راجبشون فکر میکنیم اشتباه هست.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>-این روزها با تمام شلوغی و درکنار دوستان بودن بدجوراحساس تنهایی میکنم</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>-من برای تمام عمر خلع سلاح شدم،روزگارباخیال راحت شلیک </FONT></STRONG></P> <P><FONT size=1><STRONG><FONT size=2><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff0000>-آخه ریگی چرا؟</FONT><BR></FONT></FONT></STRONG></P></FONT> <P align=justify></NOBR></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT color=#330033 size=2><NOBR><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</FONT></STRONG></P></NOBR></FONT></FONT></FONT> text/html 2009-12-21T10:17:12+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی عصر پاییزیی http://oshar.mihanblog.com/post/16 <STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG><STRONG> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><STRONG><IMG style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 222px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=textTop src="http://hosein.norouzi.googlepages.com/sad.jpg" width=281 height=346></STRONG></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT size=1><STRONG>عصر پاییزی و ابرهای ولگردی که در آسمان شهر همدیگر را دنبال میکنند و چشمان من که برای بار دهم در انتظار رسیدن اتوبوس تا انتهای خیابان میروند و می ایند .</STRONG><STRONG>ساعت4.30 عصراست،دوان دوان میروم تا به اتوبوس برسم.یک عصرپاییزیی ابری.چشمانم به دنبال صندلی خالی برای نشستن میگردندکه&nbsp;نگاهم به صندلی پشت راننده میخورد به سرعت میروم و همان جا جاخوش میکنم.بعداز چند دقیقه اتوبوس راه میافتد.نمیدانم چرا ،ولی وقتی به خیابان کارگرو ولیعصر و درختانش نگاه میکنم انگار غمی به اندازه چند دهه در سینه دارند و مردمی که در&nbsp;عبور خویش بسیار ساکت گذرمیکنند.باد ملایمی می وزد و برگ ها را بر سر عابران پیاده میریزد دلم میخواهد پیاده شوم و در غم خیابان و مردمان در حال عبورش شریک شوم افسوس که مسیر زیادی پیش رو دارم.در افکار خودم غرق هستم که به ناگاه صدایی ،نوایی، اهنگی مرا به تعجب وا میدارد.صدایی که از </STRONG><STRONG>بلندگوی اتوبوس پخش می شود((من عاشق روی تو نگارم چه کنم واز&nbsp;چشم خوش&nbsp;&nbsp;تو شرم سارم چه کنم&nbsp; هرلحظه یکی شور بر ارم چه کنم والله به خدا خبر ندارم چه کنم)) فکر کنم ازگلپا باشد.به همه نگاه میکنم انگار همه دارند به چیزی فکر میکنند و چشمهایی که همچنان&nbsp;از شیشه های بسته تصاویر را در قاب میگیرند&nbsp;کسی حرفی نمیزند((پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکی است حرم و دیر یکی صبحه و پیمانه یکی است این همه جنگ جدل حاصل کوته نظری است گردیده پاک کنی کعبه و بتخانه یکی است))وصدای ویلونی که اگر اشتباه نکنم از بدیع زاده هست و اشعاری از مولانا که&nbsp;آرامشی به&nbsp;انسان میدهد&nbsp;در این ترافیک دم غروب((بد میکنی و نیک طمع میداری هم بد باشد سزای بدکرداری با انکه خداوند کریم است و رحیم گندم ندهد بار چو جو میکاری))ناگهان یکی از مسافران صدایش در می آید و به راننده می گوید: اقا دلمون گرفت یه چیز شاد بزار وراننده پیر و سن وسال بالا&nbsp; که تا آن زمان چشم از خیابان پیش رویش بر نمیداشت با نگاهی در آینه با اشاره سرش تایید میکند و یک موسیقی دیگر می گذارد ((قد وبالای تو رعنا رو بنازم تو گل باغ تمنا رو بنازم تو که با عشوه گری از همه دل میبری منو شیدا میکنی چرا نمیرقصی)) و مردمی که تا چندلحظه قبل توی فکر بودند گویی همه از خواب فکر کردن میپرند!&nbsp;حالا لبخند کوچیکی رو لبشان هست!در همین احوال مرد میانسالی از انتهای اتوبوس بلند می شود&nbsp;وغرولندکنان خودش را به راننده میرساندباصدای بلند خطاب به راننده میگوید: ما&nbsp;انقلاب کردیم این چیزا نباشه حالا شما داری این چیزارو تو یه وسیله عمومی پخش میکنی راننده با همان خونسردی و آرامش عجیبش بر گشت و به مردی میانسال گفت:آقا مگه خبر نداری مرد میانسال با چشمان غضب الودی گفت: از چی؟راننده&nbsp;گفت:از انقلابی که ما کردیم و شما خبر نداشتی!انگار مرد میانسال حرفی برای گفتن ندارد و همان ایستگاه پیاده می شود.</STRONG></FONT></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><STRONG><FONT size=1>و این هم شعری برای کسی که رفت مردی که انسان بود! به قول یکی از دوستان ما و نوشته هایمان این روزها از ترس چیزی که خلاف شرع نیست خلاف عقل و عرف نیست شده ایم مثل عکس بدون شرح</FONT>.</STRONG></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><IMG style="WIDTH: 191px; HEIGHT: 201px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=baseline src="http://1.bp.blogspot.com/_M6gPQI93Q0E/SkTqaLuSD2I/AAAAAAAAA4A/uYleKh_bjGk/s400/Dave+Gothard.jpg" width=302 height=336></P> <P>&nbsp;</P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3> <P align=center><B>خانه ، روی آب ...</B> </P> <P align=center><B>قلم،اسیر یارانه ی مرکب...</B></P> <P align=center><B>وهویت،مسلوخ روزنامه ها...</B> </P> <P align=center><B>اینجا جنگ است !</B></P> <P align=center><B>صدا به صدا رحم نمی کند؛</B></P> <P align=center><B>بی شمار سکوت ، که شهید می شوند...</B></P> <P align=center><B>چه صداهایی که اسیر سکوت می شوند ،</B></P> <P align=center><B>دراین گیر و واگیر...</B></P> <P align=center><B>خانه ی من روی آب ...</B> <B>اگر خانه ای برای من باشد!</B></P> <P align=center><B>روح مردمان طایفه ی سکوت ،</B></P> <P align=center><B>مستاجر چکمه و چرا...</B></P> <P align=center><B>کار از کار گذشته!</B></P> <P align=center><B>انسانیت الاغ نجیبی است ،</B></P> <P align=center><B>که به طویله دنیا عادتش داده اند.</B></P> <P align=center><B>آخرِ تمامِ پنج شنبه ها قلمت را می بویند ،</B></P> <P align=center><B>که مبادا زنده باد حق نوشته باشی!</B></P> <P align=center><B>صبح ها هویتت را تیتر روزنامه می کنند ،</B></P> <P align=center><B>وقتی که صدایی شده باشی!</B></P> <P align=center><B>پس باید از سر تقدیر</B></P> <P align=center><B>یک صبح را در شنبه ای دور که در راه است ،</B></P> <P align=center><B>بچینی ...</B></P> <P align=center><B>شاید در آغاز هفته ای که میاید ،</B></P> <P align=center><B>محکوم به زجر ابد شده باشی<FONT face="Times New Roman"> !</FONT></B></P> <P align=center><FONT face="Times New Roman">&nbsp; <FONT color=#ff0000 size=2>دست و پا نوشت1:نمیدونم چرا محرم امسال&nbsp; مثل سالهای قبل نبود.قدیم ها انگار مجلس امام حسین صفای دیگه داشت.</FONT></FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2 face="Times New Roman">&nbsp;دست و پا نوشت2:اینروزها وقتی بارون میاد و میخوای یه چتر ورداری و بری تو خلوت خودت با تنهایی حال کنی نمیشه.چون انگار همه با هم جنگ دارن.همه به هم مشکوک هستن.بابا بزارید زندگیمون رو بکنیم و از بارون لذت ببریم </FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2 face="Times New Roman">دست و پا نوشت3:اگه یکی از این روزها خبر رسید که من کشته شدم یا به هر دلیلی مردم بدونید از فشار جمعیت توی متروبوده یا بی ارتی(اتبوس های تندرو)به خدا من یادم میاد مادر بزرگم با بز و گاوش این کارا نیمکرد که مردم با هم اونم سر 5دقیقه دیر رسیدن میکنن</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2 face="Times New Roman">دست وپانوشت4:راستی فروغ تولدت مبارک،دلم میخواد بدونم تو دل گلستان الان چه خبره وقتی اسمت میاره هزاربار میمیره و زنده میشه،من گریم&nbsp; میگره وای به حال گلستان</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2 face="Times New Roman">دست و پانوشت5:با تشکر از یار مهربونم که تو نوشته بالا به من کمک کرد.قراره با هم شریک بشیم همه چیمون رو<BR></P> <P align=justify></FONT>&nbsp;</P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2 face="Times New Roman">دست وپانوشت6:آخه یزید چرا؟</FONT></P> <P align=justify></FONT></FONT></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>&nbsp;</P></FONT></FONT></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG></STRONG> text/html 2009-10-16T18:28:37+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی هستیم چون که می خواهیم بمانیم http://oshar.mihanblog.com/post/15 <P><IMG style="WIDTH: 227px; HEIGHT: 313px" height=442 alt="" hspace=0 src="http://greenway.bloghaa.com/files/2009/09/ghods.jpg" width=285 align=baseline border=0></P> <P>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT face=impact size=3><STRONG>هرچه فکر کردم کنکاش کردم و هرچه....دیدم حرفی نیست که نباشد.به قول مرحوم فلانی از تابستان که گذشت و دعای ما به باران نخورد تا تقدیر پاییز چه باشد که خود مستجاب الدعوه (اگه اشتباه نوشتم خودتون اصلاح کنیدش)میباشد.باز هم به قول مرحوم فلانی این تابستان <U>نعلتی</U> کل یومش مارا به انداز چهار فصل پیر کرد مرحبا به این تابستان پر از حادثه اینجایش به قول خودم اون از خرداد مشکوکش و تیر بر از ترکشش شهریورم که .... تا ببینیم پاییز را چه شود.&nbsp;انگار حالا بعد این همه حادثه باید &nbsp;به زندگی رسید.امروز سبز فردا زرد پس فردا قرمز....پیش بسوی بی رنگی&nbsp;&nbsp;که عین&nbsp;آزادی و آزاده گی است</STRONG></FONT></P> <P align=justify><STRONG><FONT face=Impact size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=justify><STRONG><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>یه شعری هم تو دانشگاه نوشتم گفتم بزارمش تو وبلاگ بد نیست حاصل یه دوشنبه کسل کننده هست.</FONT></STRONG></P> <P align=justify><STRONG><FONT face=Arial size=3><IMG alt="" hspace=1 src="http://www.golagha.ir/uploads/news/ampeli/88-05/manifesto9876.jpg" align=right vspace=1 border=0></FONT></STRONG></P> <P align=justify><STRONG><FONT face=Arial size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=justify><STRONG><FONT face=Arial size=3></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT size=2>مثل میخ آخر تابوت<BR>هرروز کوبیده میشوم بر دیوار<BR>من اعلامیه ی مرگ یک سرنوشتم<BR>پس از پنج شنبه ای که کی می آید؟<BR>زبان سبزی است سر سرخی است<BR>همه برای باد<BR>که بر باد دادم کلاهم را<BR>من وارث 17رکعت نماز قضا هستم<BR>و روزه های معده سوز خورده شده<BR>من قاتل خوشبختی خویشم<BR>وقتی که به نان شب فکر میکنم<BR>که چگونه نان نمیشود<BR>وشهرم که پوستر قبرستان من است<BR>میان یک کلاغ که حالا چهل کلاغ شده<BR>من مجذور یک خروار ما هستم<BR>که زیر رادیکال تقوا <BR>به صفر رسیده</FONT></STRONG></P> text/html 2009-04-23T15:19:45+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی یک سلام کوچلو تا بعد http://oshar.mihanblog.com/post/14 <P>&nbsp;</P> <P><IMG style="WIDTH: 251px; HEIGHT: 174px" height=288 alt="" hspace=0 src="http://mohammad.alinaghian.googlepages.com/Amozeshe_12.JPG" width=361 align=baseline border=1></P> <P><STRONG>من زنده ام و دچار یک تجربه </STRONG></P> <P><STRONG>همین بهانه ایست برای زندگی و زنده ماندن&nbsp;</STRONG></P> <P><STRONG>باز خواهم گشت </STRONG></P> <P><STRONG>پس یک سلام کوچلو</STRONG></P> <P><STRONG>&nbsp;تا بعد!</STRONG></P> text/html 2008-08-24T00:38:00+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی یک اتفاق روزمره تابستانی http://oshar.mihanblog.com/post/13 &nbsp; <img src="http://i25.tinypic.com/2a4yhbt.jpg" border="0" alt="" width="245" height="266" align="textTop" /> <p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><font size="2"><strong>شهریور 1387 انگار گرما کله ام را داغ کرده است.مغرم پر از شرجی شده نم کشیده از زور بیکاری این روزها</strong><strong>به دریا پناهنده می شوم تا شاید عقلم حسابی آب بکشد و به قول پدر بزرگ خدا بیامرزم ما هم یه چیز بشویم</strong>.<strong>وسر عقل بیایم. این روزها چهره همیشه ناراضی کوچه رد میشود علی اولای خلو(علی عبدالله غلام) وعجیب است که نمی نالد که ناگهان سکوت کوچه را میشکند و بلند میگوید مگه گناه من چیه ، ای انرژی هسته ای تو که به اندازه من خارکور نیستی توکه نمی خواهی هر روز بری بالای نخل حمالی هم که نمیبرنت ، ای خدا احتمالا درد ودلی های تو اندازه من نباشه! بعد رو به من میگه نمیفهمی کوپن شماره چند روغن میدن من هم میگم نه والله و به قول ما جنوبی ها او در حال مروکر از کوچه رد میشه تا کم کم ناپیدا میشه.من سعی کردم دریای امروزم رو کنسل کنم تا از حرفهای علی اولای خلو نتیجه گیری اخلاقی کنم ولی نشد و به ناچار دریا رفتم .اونجا هم حسابی زیر آبی رفتم و علقم رو شستم تا بتونم از مر وکرهای علی جان نتیجه گیرکنم و خلاصه با سعی فراوان به دو نتیجه از حرفای اون رسیدم.</strong></font></p><p align="right"><strong><font size="2">اول :</font></strong></p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right"><strong><img src="http://i10.tinypic.com/40cbvix.jpg" border="0" alt="" width="185" height="233" align="textTop" /><br /></strong></p><p align="justify"><strong><br /><font size="2">ای انرژی هسته ای ilove you</font></strong></p><p align="justify"><strong><font size="2">شاید طعم تلخ نفت در سفره های مردم آن ها رابه گونه ای بی اشتها و انرژی زده کرده که این بار حاظر به دیدن انرژی هسته ای بر سرسفره هاشان و چشیدن طعم آن نیستند. راستی سوالی که ذهن مرا مشغول کرده این است که چرا احدی از مسولین و مردم عزیز نمی گویند انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم ماست وچرا میگوییم انرژی هسته ای حق مسلم ماست. باور کنیم اگر شعارمان را عوض کنیم ، بنده ی خدا بوش و سارکوزی و بروچ همه متوجه اشتباه خود می شوند والله.راستی چرا این دوستان کمپین کار به جای جمع آوری یک میلیون امضا، یک میلیون فکر یک میلیون دیپلماسی را جمع نمیکنند برای رهای از بنبست هسته ای که فرا روی ماست.به راستی چرا با داشتن انرژی هسته ای باید هر روز برق خانه ما 2 ساعت برود .حتما خیر است انشا الله.</font></strong></p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right"><strong><font size="2">دوم&nbsp; :</font></strong></p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right"><strong><img src="http://i9.tinypic.com/5y80eh3.jpg" border="0" alt="" width="176" height="196" align="textTop" /></strong></p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right">&nbsp;</p><p align="justify"><font size="2"><strong>طرح تحول اقتصادی یا تحول طرح اقتصادی ، تکلیف علی اولای خلو اینا چی میشه</strong></font></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><font size="2"><strong>شاید اجرای طرح تحول اقتصادی بتونه جریان منگ و منگ ها ومروکرهای کوچه ی ما را عوض کنه واز حالت کلیشه ای و روز مرگی خودش در بیاره و اونا رو به سمت سیاسی شدن بکشونه که اون وقت باید شاهد میتینگ های علی جان در کوچه و پس کوچه های محله ی ما بود. بیچاره دهک های پایین جامعه میگن قراره با اجرای این طرح له بشن به طوری که با منکاش هم نمیشه دیگه جمعشون کرد.البته حتما علی جان&nbsp;می دانند&nbsp;که با اجرای طرح تحول اقتصادی ما میتونیم در المپیک لندن مدال ها رو درو کنیم .ربطش رو نمیدونم ولی مطمئن هستم.تازه قرارشده ظرف همین چند ماه بشیم اقتصاد اول دنیا پس علی جان و مردم شریف کوپنا رو جمع کنیم به جایش ماه تا ماه پول بگیریم،حالا چه کاریه کوپن دستومون باشه والله باعث زحمته در ضمن پول برق و آب و غیره و ذالک رو بدون یارانه میدیم که دیگه دغدغه خرج پول هم نداشته باشیم ما که دهک پایین جامعه نیستیم اونا که هستن برن تا طرح تحول اقتصادی فکری به حالشون بکنه.راستی تورم جان تو دیگه نیا وسط که اصلا کسی حوصلت رو نداره اصلا تو غیر واقعی هستی . راستی چه فرقی بین جزوه 40 صفحه ای طرح تحول اقتصادی و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (88-1384) و نیز سند چشم انداز بیست ساله اقتصاد ایران (سال 1400) میباشد؟(این سوال مفهمومی می باشد)</strong></font></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><strong><br /><br />چراغی را که ایزد برفروزد<br /><br />هر آنکس پف کند ریشش بسوزد</strong></p> text/html 2008-06-05T20:36:00+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی روایتی ساده از مجلس هفتم http://oshar.mihanblog.com/post/12 &nbsp; <p align="right">&nbsp;<img src="http://tn3-2.deviantart.com/fs6/300W/i/2005/072/2/2/Broken_heart_by_fabu.jpg" border="2" alt="" width="193" height="156" align="textTop" /> </p><br /><p><strong>شعرم</strong></p><p><strong>قلمم</strong></p><p><strong>دفترم</strong></p><p><strong>حتی خودم</strong></p><p><strong>با خودم قهر کرده اند</strong></p><p><strong>من اسیر سیاهی شده ام</strong></p><br /><p>====================</p><br /><p align="right"><strong>مجلس هفتم به سه روایت ساده و یک گفتمان خودمانی</strong></p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right"><img src="http://www.irannewsagency.com/files/maj2.jpg" border="0" alt="" width="209" height="160" align="baseline" /></p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right">&nbsp;</p><p align="right"><strong>شروع و پایان</strong></p><p align="right">&nbsp;</p><p align="justify"><strong>از خیابان امام خمینی شروع می شود وبالاخره در خیابان بهارستان ختم می شود.مجلس در حالی شروع بع کار کرد که 85 نماینده دور قبل رد صلاحیت شده بودند.از همان ابتدا مجلس با شعار ما مستضعفیم و ساده زیست شروع به کار کرد و حتی در اقدامی نمادین در اولین روزهای خوش مجلس هفتم در حالی پا به حرم </strong><strong>مطهر امام خمینی (ره) گذاشتند که برای صرفه جویی حاضر به بردن شاخه گلی نشدند مرحبا.ولی شاید این قشر ساده زیست باید ناخاسته پا به بهارستان میگذاشنتد&nbsp;،&nbsp;که با سیاق آنها در تضاد بود موکتی که از بلژیک آمده و زیر پایشان فرش شده و مانیتور های گران قیمتی&nbsp;که جلویشان نصب شده و سطل زباله های مکانیزه والا ماشاالله ....</strong></p><p align="justify"><strong>مجلس هفتم با شعار ثبیت قیمت ها کارش را شروع کرد وبعد از چند صباحی دست و پنجه نرم کردن با اقتصاد ایران به راحتی از کنار آن گذشت و با نیم نگاهی به </strong><strong>تورم پروژه تثبیت قیمت ها را به انبار متروکه طرح و لوایح انداختند بارک الله.</strong></p><p align="justify"><strong>مجلس هفتم&nbsp; با رییسی که آرمان ایران ژاپنی یا ژاپن اسلامی را در سر میپروراند شروع شد و با ریسی منتقد و درگیر با دولت(ریس جمهور)&nbsp;تبدیل شد.در این میان ما برای رسیدن به ژاپن اسلامی از هیچ کاری دریق نکردیم تا حدی پیش رفتیم که کشور های جدید آفریقایی را هم کشف کردیم.واقعا چرا فرصت هم نشینی با مجالس کشور های توسعه یافته را زا دست دادیم این خو دیک سوال است.</strong></p><p align="justify"><strong>و با لاخره اوج کار غیبت های نمایندگان بود که مجلس را گاهی از حد نصاب می انداخت و گاهی از رای گیری.وسرانجام کمیسیون اصل 90 که سنگ تمام گذاشت برای آقای سید محمد خاتمی؟!</strong></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><strong><p align="justify"><strong><img src="http://i27.tinypic.com/6ifhjn.jpg" border="0" alt="" width="229" height="137" align="left" /></strong></p><p align="right">&nbsp;</p></strong><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;&nbsp;</p><p align="justify"><strong>دستاورد بزرگ </strong></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><strong>وقتی ازتعدای نمایندگان می پرسند بزرگترین دستاورد مجلس هفتم چه بود گوشم را تیز میکنم تا ببینم به راستی دستاورد چه بود و نمایندگان&nbsp;در کمال خونسردی میگویند ((آرامش)) بر خلاف مجلس ششم که پر از جنجال بود.به راستی پایه این آرامش در چه بود؟</strong></p><p align="justify"><strong>تنها یک کلمه ،مصلحت ودیگر هیچ.مصلحتی که در مجلس هفتم نهادینه شده و به نمایندگان ارجاع داده شد .به قول عماد افروغ مجلس تبدیل به مجمع تشخیص مصلحت شده است.بیشترین مصلحت را می توان در به حاشیه بردن استیضاح وزیران دید که برای مثال همین اواخر پرونده استیضاح وزیر بازرگانی به زباله دان مجلس هفتم انداخته شد.البته گاهی ریس جمهور با دور اندیشی این مصلحت اندیشی را نقش بر آب کردند .نمونه بارز آن فرشیدی بود.جالب اینجاست که این مصلحت اندیشی به اصلاح طلبان هم صرایت کرده بود که برای اینکه بهانه دست دوستان اصولگرا ندهند که چوب لای چرخ دولت میگذارند خود به خود به انزاوا کشانده شدند.</strong></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><strong><img src="http://www.omidnews.ir/www/photonews/bahonar_03_m.jpg" border="0" alt="" width="210" height="184" align="textTop" /></strong></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><strong>افول افسانه ای به نام باهنر</strong>&nbsp;</p><p align="justify"><strong>بدون شک یکی از قدرتمند ترین و با نفوذ ترین نمایندگان مجلس هفتم همین مرد کرمانی بود که مصلحت را نهادینه کرد.با اینکه حداد عادل بر کرسی ریاست تیکه زده بود اما بی تردید همه کاره مجلس کسی نبود جز باهنرکه مذاکره کننده رده بالای دولت در مجلس به شمار می آمد که همین دلیلی بر افول قدرت تمام ناشدنی ایشان شد. زمانی این افول به چشم می آید که در همان اوایل اصولگرایان میانه رو با تشکیل فراکسیون وفاق و کار امدی راه خود را از باهنر جدا میکنند و بعد هم جدایی عماد افروغ .شاید سایه سنگین باهنر و نارضایتی از عملکرد او این انشعاب ها را بیشتر کرد تا جایی که در پایان مجلس هفتم سه فراکسیون از دل اصولگرایان بیرون آمدو باز هم خدا را شکر که مجلس بیشتر طول نکشید. البته مردکرمانی در گرفتن رای اعتماد برای وزیر آموز پرورش نشان داد او هنوز افسانه ای است به نام باهنر</strong></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><strong><img src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/hoblolmatin1/majles.jpg" border="0" alt="" width="238" height="156" align="right" /></strong></p><p align="justify"><strong><img src="http://tabnak.ir/files/fa/news/1386/12/1/5596_334.jpg" border="0" alt="" width="246" height="154" align="left" /></strong></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><strong>گفمان خودمانی</strong></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><strong>حالا خودمانی خدا پدرتان را بیامرزد این طرح تجمیع انتخابات چی بود دیگه . شاید هم نشستن تو زانتیا و دور زدن تو تهران و حومه این حس رو منتقل کرده که چند </strong><strong>سال دیگه هم در خدمت مردم باشین. حالا باز هم خدا پدر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را بیامرزد که&nbsp;آن را مغایر با قانون اساسی دانستند.</strong></p><p align="justify"><strong>یه سوال هم همیشه داشتم اینکه چی شد نمایندگانی که امام زمان (عج)حکمشون رو تایید کرده بود برا مجلس هشتم یه تعدادیشون تایید نشدن یه تعدای هم رای نیاوردند؟</strong></p><p align="justify">&nbsp;<strong>آری ز درون این شب تاریک <br />ای فردا من سوی تو می رانم <br />رنج است و درنگ نیست می تازم <br />مرگ است و شکست نیست می دانم <br />آبستن فتح ماست این پیکار. </strong></p><p align="right">&nbsp;</p> text/html 2008-04-30T22:35:00+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی یکی ترمز این قطار الهی را بکشد! http://oshar.mihanblog.com/post/11 <p><img style="WIDTH: 181px; HEIGHT: 139px" height="139" hspace="0" src="http://www.adambaumgoldgallery.com/Kostabi/paintings/SuicideByModernismWB.jpg" width="181" align="baseline" border="0" /></p><p><font size="4"></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>همه بر 3 وزنیم</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong></strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong> </strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>چه کسی بود که میگفت:</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>متاسفم</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>برای سادگیم ،بیش از حد</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>سادگیت،سادگیمان</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>برای خواب بعد از ظهریمان</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>خوابمان،خوابتان</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>ای مردمان ساده لوح در بیشه ی بیدار</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>سالهاست که ، شیرهای خفته اید</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>بر پنجه ی خیس شغالان</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>روایت خون بازی شغال است</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>این انار که افتاده در خانه ی ما</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>یارن ، این بیشه باتلاق شد</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>بعد از خواب یاران</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>بیدارشویم،بیدارشوید،بیدار شوند</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>باید که..</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>که در همسایگی ما</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>کابوسی سکونت دار</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>با جامه ی آلوده ی سفید</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>برای پیوند سکوت و تولد</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>برای</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>خوابمان،خوابتان،بیدارییشان</strong></font></p><p><font size="2"><strong>وچه کسی بود که میگفت:........</strong></font></p><p><strong><font size="2">=====================</font></strong></p><p><img style="WIDTH: 156px; HEIGHT: 139px" height="139" hspace="0" src="http://dezfoul.net/~niko/picture/nikoblogblackboard.jpg" width="156" align="textTop" border="1" /></p><p /><p><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="2"><strong>لبخند و نان به سفره ی امشب نمی رسد<br />فکری بایدکرد!</strong></font></span></p><span lang="AR-SA" style="FONT-FAMILY: Tahoma"><p align="justify"><font size="2"><strong></strong></font></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>همه چیزم را کنار گذاشته ام جز عقیده ام را، دلم میخواهد با همین عقیده به دریا بزنم اما ترسم از آن است که دریا عقیده ام را غرق کند، بشورد.</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دلم میخواهد به بیابان بزنم ترسم از آن است که بیابان عقیده ام را بخشکاند...ناچارا به خود میزنم شاید از این خود زنی عقیده ای دیگر به تراود.</font></strong></font></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>برای عقیده ام</strong></font></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>مردم  بنی صدر را انتخاب کردند چون او را مظهر عدالت و مردمی بودن میدانستند. مردم  رجایی را انتخاب کردندچون او را مظهر عدالت و مردمی بودن می دانستند. مردم  خامنه ای را انتخاب کردندچون او را مظهر عدالت و مردمی بودن می دانستند. مردم  هاشمی را انتخاب کردند چون او را مظهر عدالت و مردمی بودن می دانستند. مردم  خاتمی را انتخاب کردندچون او را مظهر عدالت و مردمی بودن میدانستند.</strong></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><strong>. <br />مردم  احمدی نژاد را انتخاب کردند چون او را مظهر عدالت و مردمی بودن می دانستند.</strong></font><font size="2"><strong>مردم گاه درست پنداشتند و گاه غلط. اما هیچ گاه جز عدالت و مردمی بودن چیز دیگری را نخواستند.</strong></font></font></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>ما انقلاب کردیم،ما جنگ کردیم ،ما شهید دادیم وآن وقت شما نسل سومی ها....وای بر شما.</strong></font></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>ای کاش کسی هم پیدا می شد وبه ریس جمهور محبوب و همراهانش در قطار حکومت </strong></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2"><strong>میگفت :ما انقلاب کردیم،ماجنگ کردیم،ماشهید دایدم لطفآ ترمز را بکشیدآخرمیترسیم کابینه الهی و همراهان،خدایی ناکرده به خاطر سرعت زیاد</strong></font><font size="2"><strong>به کوه بخورد یا چپ کند.آقایان دولت مرد،همه خبر از زلزله های بزرگ اجتماعی میدهند میخواهم از شما بپرسم این زلزله اجتماعی خانه خراب کن است یا نه اصلا چند ریشتر است .آیا این زلزله به عدالت ربطی هم دارد.</strong></font></font></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>آقای دولت یادت نرفته که بزرگ ترین ایرادت به دولت های گذشته این بود که((به جای اصلاح زندگی مادی مردم به حرافی و ایده سازی مشغول </strong></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>شده اید))حالا در روزهائی که فغان همه کشور و حتی موافقان از تورم بلند است شعار ” ماموریت ما تغییر مدیریت در جهان است” سر می دهید .آیا این شعار نیست<font size="2">،</font>حرافی نیست.((الله اعلم ))</strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آقای دولت با این نرخ سر سام آور تورم فکر می کنم مسئولان مدتی بعد هم باید یک وام   خرید قبر برای مردم در نظر بگیرند.</font></strong></font></p><p align="justify"><font size="2"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شاید بد نباشد به صندوق بین المللی پول هم سری بزنیم لااقل آمارشان واقعی است و در دست اصلاح طلبان لعن الله نیست. </font></strong></font><font size="2"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به لحاظ نرخ تروم رتبه اول خاورمیانه را داریم ،در بین 183 کشور جهان،پنجمین اقتصاد متورم دنیا این حقیقت است.</font></strong></font></p><p align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>نمیدانم چرا بعضی وقت ها خود به خود به یاد حرف آقا محمد خان می افتم ((اگر می خواهید بر جهان حکومت کنید سعی کنید مردم فقیر و بیچاره باشند))</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><font size="+0">لطفا یکی ترمز را بکشد....</font></strong></font></p><font size="2"><strong><font size="+0"><p><font size="2">چون شما آمدی که وصل کنی<br />نه اگر وصل شد، تو فصل کنی </font></p><p><font size="2">توی این مشکلات بنیانی<br />از چه در بند نقش ایوانی!</font></p></font></strong></font><p /><p /><p /><p /></span> text/html 2008-03-18T08:33:00+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی http://oshar.mihanblog.com/post/10 <p /><p /><p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><font size="4"><strong>۵ فروردین من متولد میشم همین بسه !یه تولد ساده</strong> </font></span></p><p /><p /><p /><p><img style="WIDTH: 176px; HEIGHT: 179px" height="179" src="http://www.lifeofthought.com/Creation_image/TREE1.JPG" width="176" /></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">«<b><span style="COLOR: blue"> شب نامشروع گرگ و میش</span></b>» </span></p><p /><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><br /><strong>شب شیشه‌ای گرگ و چوپان مست<br />بشنو که چنین است<br /><br />__دیالوگ‌های گرگ :<br /><br />شراب شاتوت و خون بز<br />سیگار و سوتین سیاه<br />بنوش و بکش ای چوپان<br />که فردای حقیقت بز باید به ((چرا))برد<br />و چوپان نوشید<br />فارغ از شنگول و منگول<br />که سال‌هاست گرگ را به لباس چوپانی فریفته‌اند<br />مستی را شریک گرگ شد<br /><br />-دیالوگ‌های راوی :<br /><br />فردای آن شب کذایی<br />زاده شد روباهی<br />از آن رابطه نامشروع گرگ و میشی<br />خنده دارد است<br />آبروی نیرنگ را هم باید برد<br />آهای چوپان<br />کلاهی که بر سرماست<br />نه باد <br />که بی‌داد برد<br />خون دلت را شراب کردند<br />نوشیدند<br />آبرویت را سیگار کردند<br />کشیدنند<br />و خودت را<br />با سوتین سیاه فریفتند<br />خوردند<br />این روبهان گرگ زاده<br />و تو هنوز در انتظار گله‌ای؟<br />هوو هوو -- بعه بعه<br style="mso-special-character: line-break" /></strong><br style="mso-special-character: line-break" /></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br />                                       زمستان ۸۶</span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">===============================</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><img style="WIDTH: 204px; HEIGHT: 129px" height="129" src="http://www.mambolearn.com/fa/images/stories/Wall2.jpg" width="204" /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>و اما ۸۶ هم رفت به همین سادگیش من موندم و حوض بی آبم</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>اولین چیزی که باید بگم اینه که ((عید اومد بهار اومد  من از تو دورم))</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>بعد ۳ترم کذایی که ضریب پیشرفتش به ازای هر ترم ۵ صدم بود</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>بعد دیگه اینکه خیلی سر کار بودن رو با تمام وجود احساس کردم</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>یه چیزی در حد تیم ملی.......</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>۸۶ بلایی به سرم در اورد که تا همین اواخر هم تو خواب گریه میکردم</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>چه میکنه این ۸۶ ای ول به ولش......</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>۸۶ سال تجربه بود اونم فوج فوج....</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>۸۶ سال لیست کردن آرزوها بود .....</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>۸۶ سال انتخاب بود که ما هم انتخاب کردیم ولی نرفت به مجلس انتخاب کردم ولی سرکار گذاشت انتخاب کردم و تنهام گذاشت انتخاب کردم خریدم و دم در مسجد ازم دزدیدنش اواخر هم دست به یه انتخاب دیگه زدم که دیدم ...هیچی دیگه ندیدم</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>خلاصه سال ۸۶ من بازم یوسف بودم خدا رو شکر....</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>تا ۸۷ چه پیش آید خدا داند......</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>فقط خدا کنه حوض من پرآب بشه به یه ماهی خوشگل و آرزوهام کم بشه حتی اگه بهشون نرسم...</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">==================================</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">سال ۸۶ دلم شکست ای خوب من</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></p></p><p> </p></span> text/html 2008-02-08T00:32:00+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی یک شعر و بررسی تورم سمبوسه و انتخابات آینده http://oshar.mihanblog.com/post/9 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><font color="#0000ff"><font size="2"><img style="WIDTH: 134px; HEIGHT: 139px" height="139" hspace="0" src="http://www.kargah.com/sky/01.jpg" width="134" align="textTop" border="0" /></font></font></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">برخورد چهارم _ابدیت_ :</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">در هوایی پر از شهوت</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">در ازدحام قلم</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">آسمان تخیل را رها می کنم</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">و به پنجره ی باز مینگرم</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">که حوا رو به دریا شعر مرا میخواند</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">((یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">                                      کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور))</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1"><font color="#000000"><strong><font size="2"> </font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><br /><font color="#000000" size="2"><strong>برخورد سوم_عزای حوا_:</strong></font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-themecolor: text1"></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">باد وزید</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">باران آمد</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">خیس شد دفتر روز مره گی</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">زیر ناودان زندگی</font></strong></font></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2">توبه کردیم که سیب نخوریم و نخوردیم</font></strong></font></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><font color="#000000"><strong><font size="2"> من شدم آدم بی حوای روزگار</font></strong></font></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong><font size="2">با یک بهشت بی حوا بی دریا</font></strong></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong><font size="2"></font></strong></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><u><font color="#000000" size="2"><strong>..............................................................</strong></font></u></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong></strong></span><u> </u></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong><u><img style="WIDTH: 130px; HEIGHT: 150px" height="150" src="http://www.etemaad.com/Released/86-02-03/11-1.jpg" width="130" /></u></strong></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong></strong></span><u> </u></p><p /><p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" color="#000000" size="2">سر مقاله۲ گانه:</font></strong></p><p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" color="#000000" size="2">۱ـامروزه نقش غیر قابل انکار سمبوسه و توانایی این خوراک شرقی در بالا بردن بهره وری نیروی انسانی توسعه اقتصاد و اصولا فلفلی کردن افراد جامعه بری هیچ کس پوشیده نیست.لذا همین دلایل کذایی باعث رخنه کردن تورم در این بازار حساس شد..با قرار دادن سال ۷۰ به عنوان سال پایه و آقای ((ملا))به عنوان نیروی کار و نسبت گرفتن شاخص بهای سمبوسه در سال ۷۰ با قیمت ۱۰ ریال و سال ۸۶ به عنوان سال جاری با قیمت ۷۰۰ ریال متوجه یک تورم ۷۰۰٪ شدیم که جای تاسف دارد.با بررسی های به عمل امده در بازار سمبوسه شاهد کاهش رشد نرخ درآمد ملی و کاهش بیکار ی شدیم ..لذا جا دارد که مسولین ما با اختصاص یارانه به بخش سمبوسه این تورم لجام گسیخته در این بخش را کنترل نمایند تا ما لا اقل در بخش سموسه شاهد تاثیر نفت ۹۰ دلاری باشیم ..انشا الله</font></strong></p><p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" color="#000000" size="2">۲ـ این روزها بحث انتخابات درمناطق مختلف به حدی گرم شده است که مردم پس از اعلام نتایج احراز صلاحیت کاندیدا ها در بعضی مناطق به دلیل جفتی شدن تایید صلاحیت شدگان درگیر خرید سکه برای انجام شیر و خط در راستای انتخاب کاندید مورد نظر خود شده اند...باریک الله..طبق اخبار رسید و نرسیده بعض از رد طلاحیت شدگان منکر ارتباط با فرق ضاله از جمله بهائیت، گروهکها، دفتر تحکیم وحدت، اصلاح ‏طلبان، شخص موسوم به سید محمد خاتمی و کارگزاران شده اند..</font></strong></p><p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" color="#000000" size="1">حتی یکی از رد صلاحیت شدگان به رادیو هشتم گفته:</font></strong></p><p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" color="#000000" size="1">پیام دادی و گفتی بیا خوشم می‌دار //من خرامان و خرابان آمدم</font></strong></p><p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" color="#000000" size="1">جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو//</font></strong></p><p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc" color="#000000" size="1">به قول معروف هم شاید هرکی هرچی حقشه ، حلا تو دستشه *قابل توجه رد صلاحیت شده ها</font></strong></p><p>آنگاه که همه از ترس سست شده، کنار کشیدند، من قیام کردم، و آن هنگام که همه خود را پنهان کردند من آشکارا به میدان آمدم، و آن زمان که همه لب فرو بستند، من سخن گفتم، و آن وقت که همه باز ایستادند من با راهنمایی نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهسته‎تر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم، زمام امور را به دست گرفتم، و جلوتر از همه پرواز کردم، و پاداش سبقت در فضیلت‎ها را بردم. </p><p>همانند کوهی که تندبادها آن را به حرکت در نمی‎آورد، و طوفان‎ها آن را از جای بر نمی‎کند، کسی نمی‎توانست عیبی در من بیابد، و سخن چینی جای عیبجویی در من نمی‎یافت. </p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #cccccc">خطبه ۳۷ امام علی</font></p> text/html 2008-01-02T22:31:00+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی http://oshar.mihanblog.com/post/8 <p><img style="WIDTH: 242px; HEIGHT: 164px" height="164" hspace="0" src="http://i2.tinypic.com/66dksqc.jpg" width="242" align="textTop" border="2" /></p><p /><p><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>سه پرده به توان شعر!!</strong></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br /></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><br /><strong>یك حرف ،یك نصیحت ، یك درد ودل<br />پرده اول:<br /><br />دختر<br />بیا تا به فال نیک بگیرم چشمت را<br />و بگیرم ماهی از آب گل آلود لبانت<br />خورده حساب کودکی را به حساب آبنباتم بگذار<br /><br />پرده دوم :<br /><br />امروز که چشم به دنیا گشوده ای <br />مواظب دنیا باش<br />دیگر آبنباتی برای گول زدنت ندارم<br />دنیا از من حریص تر است<br /><br />پرده سوم:<br /><br />هر قطره اشکت را بیتی کن<br />بیت لیلی را به حساب کوتاه مددتش بفرست<br />اگر قطره اشکی داشتی استاد<br />این منم، مجنون<br />حساب بلند مددتم هنوز باز است<br />شعرت را به حسابم بریز....</strong></span></p><p><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong></strong></span></p><p><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><strong>===========================<img hspace="0" src="http://media.farsnews.com/Media/8507/Images/jpg/A0230/A0230037.jpg" align="textTop" border="2" /></strong></span></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p /><p /><p align="right"><strong>برای اکبر رادی</strong></p><font face="F_masjed"><p align="right" /><p align="justify"><font face="F_masjed"><font face="Tahoma"><strong>وسرانجام اکبر رادی روز پنجم دی ماه 1386 در سن 68 سالگی درگذشت. در فضای آرام و ساکت ،حتی رسانه ملی هم در هیچ کدام از بخش های خبری خود حاضر به پخش گزارش و خبری از درگذشت وی نشد و بر این سکوت و سردی مرگ اکبر رادی دامن زد...شاید اعلام خبر نا آرامی در موریتانی و یا خبر دوپینگ دوچرخه سواران ((تی موبایل))برای ایرانیان و مشخصا رسانه ملی مهمتر از مرگ یکی از چهره های ماندگار ادبیات نمایشی ایران باشد.شاید برای کامران نجف زاده و دوستانشان در 20:30 تهیه یک گزارش از وزیر و وکیل تا تکذیب و تایید نان و آب دار تر باشد و شاید اکبر رادی خود نیز این سکوت سفید را بیشتر دوست داشته باشد تا هیاهوی سیاه...«چهره ماندگار»این چند ساله مدال مستعملی شده است که فله‌ای به سینه بندگان خدا نصب می کنند و ایضاً برای محتشمان این حوالی ما ستاره رنگ پریده ای است که فله ای به دوش اهل هنر می زنند. </strong></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">( سكوت چهارم ) <br />و شاید هرگز سكوتی دركار نبود <br />وقتی ماهیگیر بدون ماهی <br />به خانه برگشت ..<br />اینجا پر شده بود از آب باران <br />و شاید هم لرزش سرما دی <br />پیرمرد چشمانش را تا ابد فرو بست...(شاعر حمید شعرانی)</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p><strong><br /></strong></p></p><p> </p></font><strong><font face="Times New Roman">که معنی عالم برای من همه در فرم است</font><font face="F_masjed"> </font></strong> text/html 2007-12-02T07:42:00+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی http://oshar.mihanblog.com/post/7 <p><img style="WIDTH: 234px; HEIGHT: 179px" height="179" hspace="0" src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/tt3t/tt3t.parsiblog.com%5B2%5D.jpg" width="234" align="baseline" border="0" /></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زلیخا مرا در پاییز زاد</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دلم می خواست</span></b></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در گلدان ابدیت بخوابم</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کنار ((یوکا های ))مادرم</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">که غم را در چهره ی چین خورده اش می بینند</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دلم می خواست </span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">همرزانم مرا شلیک میکردند</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">به سمت صفحات خالی تاریخ</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">افسوس که مرا در سکوت</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خفه کردنند</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">** ** **</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">و بعد از پاییز افتاد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سایه ی لرزان مردانگیم</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زیر پای دخترکی</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">که گوشه ی خیابان استفراق میکرد</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خوشبختی خویش را</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">آن هنگام که من</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زیر سایه ی مرموز صبح</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خفته بودم</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کنار زلیخای پاییزیم</span></b><b><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></span></b></p><p /><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: ">روبه آسمانی که از آن خدا می بارید.....</span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: "></span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: ">========  =========  ==========</span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: ">تابلوی سیاسی </span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: "></span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: "><img style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 143px" height="143" hspace="0" src="http://www.mokran.org/panel/_files/newsannounce/1473.jpg" width="237" align="right" border="0" /></span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: "><img style="WIDTH: 198px; HEIGHT: 147px" height="147" hspace="0" src="http://qomstudent.blogsome.com/images/hp260103.jpg" width="198" align="left" border="0" /></span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: "></span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: "></span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: "></span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: "></span></b></p><p><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: "></span></b><b><span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: "></span></span></b></p><p><b><span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: "></span></span></b></p><p><b><span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: "></span></span></b></p><p><b><span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: "></span></span></b></p><p><b><span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: "></span></span></b></p><p><b><span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: "></span></span></b></p><p><b><span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: "> به نام خدا ، بابا آب داد ، بابا آب خورد ، بابا آب آلوده خورد ، بابا وبا گرفت ، بابا مُرد ، بابا را بردند قبرستان ، بابا دیگر نیست ، پس همه ما برای بابا گریه می کنیم. </span></span></b></p><p><span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ">=================================</span></span></p><p><span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ">میگویند وضعیت ویژه هست به قول شاعر خبر آمد خطری در راهست کسی</span></span></p><p><span><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: ">می دونه چه خطری در راه است؟</span></span></p></span /> text/html 2007-10-24T21:40:00+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی از اینجا من بر میگردم http://oshar.mihanblog.com/post/6 <p><img style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 163px" height="163" hspace="0" src="http://i18.tinypic.com/2ajxopt.jpg" width="250" align="textTop" border="0" /></p><p><font size="2"></font></p><p><strong>نمیدنم چرا اینروزا دلم میخواد یه انسان اولیه بودم با بدنی نیمه عریان تو یه غار تک و تنها کنار آتش می نسشتم </strong></p><p><strong></strong></p><b><font size="2"><p>فکر مینکم بهار بود؟</p><b><font size="2"><p>اپیزد اول</p><p /><p>بهار بود<font face="Times New Roman" size="2"><br /></font><font size="2">مردی دیدم که میگفت</font><font face="Times New Roman" size="2"> :<br /></font><font size="2">کسی که به یک لبخند اردیبهشتی دل ببند</font><font face="Times New Roman" size="2"><br /></font><font size="2">تمام تابستان را از شدت گریه می خندد</font><font face="Times New Roman" size="2"><br /></font><font size="2">وپاییز را می نویسد</font><font face="Times New Roman" size="2"><br /></font><font size="2">تا مرز قلم فرسودگی</font><font face="Times New Roman" size="2"><br /></font><font size="2">فصل جدید که میرسد</font><font face="Times New Roman" size="2"><br /></font><font size="2">برای او سیاه و سفیدی است</font><font face="Times New Roman" size="2">!<br /></font><font size="2">که درآن</font><font face="Times New Roman" size="2"><br /></font><font size="2">قاتل خنده های اردیبهشتی زاده میشود</font><font face="Times New Roman" size="2"><br /></font><font size="2">با یک بهار در مشت</font><font face="Times New Roman" size="2"><br /></font><font size="2">و یک نفرت شاعرانه</font><font face="Times New Roman" size="2">...<br /><br /></font><font size="2">اپیزد دوم</font> </p></font><font face="Times New Roman" size="2"><p><br /></p><p><font size="3">حالا بعد از آن اردیبهشت کذایی</font><b><br /><font size="3"><font face="Times New Roman">فکر میکنم خیلی میدانم</font><br /><font face="Times New Roman">که نمی دانم</font><br /><font face="Times New Roman">فکر میکنم مالکم</font><br /><font face="Times New Roman">که ندارم</font><br /><font face="Times New Roman">ندارم و نمیدانم که</font></font><font size="2">.....</font></b></p><p /><p><font face="Times New Roman"><font size="3"></font></font></p><p><strong>...فکر کنم زرینکوب هم سر یکی کلاس های درسش این حرفو زده کاش به عصر بربر وا میگشتیم با یه کرسی و لحاف و یه سینی پر از میوه های زمستانی و اون وقت دور کرسی می نشستیم و برای هم حرف میزدیم.....چه میشد به راستی؟</strong></p><p><strong>===========================</strong></p><p><strong> دو تابلوی سیاسی اجتماعی</strong></p><p><img style="WIDTH: 297px; HEIGHT: 233px" height="233" hspace="0" src="http://media.farsnews.com/Media/8509/ImageReports/8509150105/6_8509150105_L600.jpg" width="297" align="absMiddle" border="0" /></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: blue; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman">پاسخ علی (ع ) به شخصی كه از وی ستایش می كرد :</font></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA"></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman">« و از پست ترین حالات حكم فرمایان نزد مردم صالح ، آن است كه گمان فخر و خودستایی به آنها برده شود و كردارشان<span style="mso-spacerun: yes">  </span>حمل به تكبرو خودخواهی گردد. و من مكروه می دارم از این كه به گمان شما راه یابد كه ستایش را درباره خود دوست دارم . سپاس خدا را كه چنین نیستم . . .</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><img style="WIDTH: 295px; HEIGHT: 230px" height="230" hspace="0" src="http://www.golestanaward.com/gallery/full/248-s2.jpg" width="295" align="absMiddle" border="0" /></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"></font></span></b></p><p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 200%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"></font></span></p><p /><p>خاتمی در غلتان داد و آب نبات گرفت شما چه ؟</p><p /><p><font face="Times New Roman"> </font></p><p /><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><span style="mso-spacerun: yes"> <font size="4"> </font></span><span style="COLOR: blue"><font size="4">&quot; هنگامی که او آمد ،</font></span></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>این عصا و کوله بار و چاروق های مرا به وی بسپار ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; tab-stops: center 207.65pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>و به وی بگو که من چهل سال پیش :<span style="mso-tab-count: 1">       </span></font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>این عصا را بدست گرفتم ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>این چاروق را به پا کردم ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>و این کوله بار را <span style="mso-spacerun: yes"> </span>به دوش گرفتم ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>و به راه افتادم . چهل سال خستگی ناپذیر و تشنه و عاشق ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>به راه رفتن ادامه دادم اکنون راه را تا اینجا آمده ام ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">    </span>و تو پسرم ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">   </span>اینک عصایم را در دست گیر ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">   </span>و چاروق هایم را بپوش ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">  </span>و کوله بارم را به پشت نه ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">  </span>و این راه را از اینجا که من مانده ام ادامه بده ،</font></strong></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><font face="Times New Roman"><font size="3"><strong><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">  </span>و تو نیز در پایان زندگی خویش به</font></strong> <strong>... « قطعاً به پسرت بسپار و او هم نیز.</strong></font><font size="2"><strong>.<font size="1">))</font>.شریعتی</strong></font></font></span></p><p><font size="2"></font></p></font></b></font></b> text/html 2007-09-27T21:39:00+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی چه کند مجنون http://oshar.mihanblog.com/post/5 <p>                                          <img style="WIDTH: 169px; HEIGHT: 157px" height="157" src="http://i18.tinypic.com/52439t4.jpg" width="169" align="baseline" border="0" /></p><p><b><font size="2"></font></b></p><p>                 <strong>  دوستان عزیزم سلام.......از بابت این غیبت معذرت میخوام واقعآ گرفتار بودم .</strong></p><p><strong>                این روزها باید به شدت با زندگی جنگید ...به احترام شما عزیزان دوباره اومدم .</strong></p><p><strong>                 امیدوارم که پیوسته باشم در زیر سایه ی شما</strong></p><p><font face="Times New Roman" size="2">                                                            <b></b></font></p><p align="right"><font size="3">            <strong> آخرین پنچشنبه ای که مجنون یودم<font face="Times New Roman">!!</font></strong></font></p><p align="right"><strong>                       می خوابم</strong></p><p align="right"><strong>                      در اتوبوس پنجشنبه</strong></p><p align="right"><strong>                       کنار خواب اجدادم</strong></p><p align="right"><strong>                        توقف بعدی</strong></p><p align="right"><strong>                        ایستگاه قیامت</strong></p><p align="right"><strong>                        این فردای بعد از مرگ است</strong></p><font face="Times New Roman"><p align="right"><strong>                           ................................</strong></p><p align="right"><strong>                           ................................</strong></p></font><p align="right"><strong>                           لیلی من</strong></p><p align="right"><strong>                          دفترشعرم را کفن کن</strong></p><p align="right"><strong>                           میان اجساد مرده ی سردخانه اشعار</strong></p><p align="right"><strong>                          تمام مرگم را</strong></p><p align="right"><strong>                          به حساب قرض الحسنه گورکن بریز</strong></p><p align="right"><strong>                         در بانک برزخ</strong></p><font face="Times New Roman"><p align="right"><strong>                              ................................</strong></p><p align="right"><strong>                               ................................</strong></p></font><p align="right"><strong>                             حالا</strong></p><p align="right"><strong>                        من رسما یک مرده ام</strong></p><p align="right"><strong>                        در آخرین پنجشنبه ای</strong></p><p align="right"><strong>                         که لیلی</strong></p><p align="right"><strong>                         مرا با من<font face="Times New Roman"> </font></strong></p><p align="right"><strong>                          تنها گذاشت</strong></p><font face="Times New Roman"><p align="right"><strong>                         ((آهای مردم دنیا</strong></p><p align="right"><strong>                         مجنون را دریابید<font face="Times New Roman">))</font></strong></p><p align="right">                  &lt;&lt;=============================&gt;&gt;</p><p align="right">                  &lt;&lt;================ =============&gt;&gt;</p><p align="right">             <strong>     یک تابلوی سیاسی اجتماعی</strong></p><p align="right" /><p align="right">               <img style="WIDTH: 191px; HEIGHT: 146px" height="146" src="http://www.cinemaema.com/images/albums/sineh_sorkh/Sine_Sorkh.jpg" width="191" /></p><p align="right">               <strong> </strong><font face="Arial"><strong>حافظ می گفت<font face="Times New Roman">: ‌‌‌</font><font face="Times New Roman"></font></strong></font></p><p><strong>         « </strong></p><font face="Times New Roman"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Book Antiqua'; mso-hansi-font-family: 'Book Antiqua'"><font face="Times New Roman"><font size="2">             نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار<span style="mso-spacerun: yes">               </span>كه در مشایخ شهر این نشان نمی بینم</font></font></span></b></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Book Antiqua'; mso-hansi-font-family: 'Book Antiqua'"><font face="Times New Roman"><font size="2"><span style="mso-spacerun: yes">                                                                    </span>******</font></font></span></b></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Book Antiqua'; mso-hansi-font-family: 'Book Antiqua'"><font face="Times New Roman"><font size="2">             گر چه بر واعظ شهراین سخن آسان نشود<span style="mso-spacerun: yes">         </span>تا ریا<span style="mso-spacerun: yes">  </span>ورزد<span style="mso-spacerun: yes">  </span>و<span style="mso-spacerun: yes">  </span>سالوس<span style="mso-spacerun: yes">  </span>مسلمان نشود</font></font></span></b></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Book Antiqua'; mso-hansi-font-family: 'Book Antiqua'"><font face="Times New Roman"><font size="2"><span style="mso-spacerun: yes">                                      </span><span style="mso-spacerun: yes">                               </span>******</font></font></span></b></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Book Antiqua'; mso-hansi-font-family: 'Book Antiqua'"><font face="Times New Roman"><font size="2">            در<span style="mso-spacerun: yes">    </span>میخانه<span style="mso-spacerun: yes">    </span>ببستند<span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes">  </span>خدایا<span style="mso-spacerun: yes">  </span>مپسند<span style="mso-spacerun: yes">          </span><span style="mso-spacerun: yes">      </span>كه <span style="mso-spacerun: yes"> </span>در <span style="mso-spacerun: yes">  </span>خانه <span style="mso-spacerun: yes">  </span>تزویر <span style="mso-spacerun: yes"> </span>و <span style="mso-spacerun: yes"> </span>ریا<span style="mso-spacerun: yes">  </span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>بگشایند</font></font></span></b></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Book Antiqua'; mso-hansi-font-family: 'Book Antiqua'"><font face="Times New Roman"><font size="2"><span style="mso-spacerun: yes">                                                                </span>******</font></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA; mso-ascii-font-family: 'Book Antiqua'; mso-hansi-font-family: 'Book Antiqua'">                           <img style="WIDTH: 247px; HEIGHT: 174px" height="174" src="http://media.farsnews.com/Media/8411/ImageReports/8411250449/6_8411250449_L600.jpg" width="247" /></span></b></p><p><font size="2"></font></p></font><p><font size="3">          <strong>بدا به حال ما که حرفی برای گفتن نداریم<font face="Times New Roman">!!</font></strong></font></p></font><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p> text/html 2007-08-05T23:38:00+01:00 oshar.mihanblog.com جاشو جاروفی دی ماهی که دیگر نیامد و یک تابلوی سیاسی http://oshar.mihanblog.com/post/4 <p>                              <img style="WIDTH: 312px; HEIGHT: 219px" height="219" hspace="0" src="http://media1.dropshots.com/photos/293042/20070805/161641.jpg" width="312" align="textTop" border="0" /></p><p /><p><strong><font size="2">اینجا </font></strong></p><p><strong><font size="2">من حال خوبی دارم</font></strong></p><p><strong><font size="2">اینجا </font></strong></p><p><strong><font size="2">من سرگرم زندگی ام</font></strong></p><p><strong><font size="2">اینجا</font></strong></p><p><strong><font size="2">ساکت و خاموش به نظاره نشسته ام</font></strong></p><p><strong><font size="2">من</font></strong></p><p><strong><font size="2">با یک (بیست)۲۰ سر میکنم</font></strong></p><p><strong><font size="2">اینجا </font></strong></p><p><strong><font size="2">کنار یک دیماه پراز صد آفرین</font></strong></p><p><strong><font size="2">                                           نقاشی زمستانه کودکان را</font></strong></p><p /><p><strong><font size="2">یادش بخیر روزی هم من معلم بودم برای ۲سال ..یادم می آید این شعر رو در دیماه سرد در موقع امتحان نقاشی سرودم...۲ سال در دو روستا ...یادم می آید یکی از دانش آموزام رو برگه انشاش نوشته بود  آقای ابراهیمی مار به خاطر بسپار نه به خاطره ها حالا هم هر موقع و قت بشه بهش سر میزنم توی خاطرم نه خاطره هام....</font></strong></p><p>=======================================================</p><p /><p><strong>یک تابلوی سیاسی</strong></p><p><img style="WIDTH: 187px; HEIGHT: 256px" height="256" src="http://www.farsischool.com/images/ahmadinejaad_message.jpg" width="187" />      <span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><img style="WIDTH: 186px; HEIGHT: 258px" height="258" hspace="0" src="http://tinypic.com/ivk9rl.jpg" width="186" align="baseline" border="0" /></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">                                              <img style="WIDTH: 127px; HEIGHT: 319px" height="319" hspace="0" src="http://www.kol.blogfa.ir/Photo/k/kol.jpg" width="127" align="absMiddle" border="0" /></span></span></b></p><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"></span></span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">                                 </span></span></b></p><b><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><font size="5">با آن‌ها كه بالای دیوار نشسته‌اند </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><font size="4">نان از سفره و كلمه از كتاب، </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><font size="4">چراغ از خانه و شكوفه از انار، </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><font size="4">آب از پیاله و پروانه از پسین، </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><font size="4">ترانه از كودك و تبسم از لبانمان گرفته‌اید، </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><font size="4">با رؤیاهایمان چه می‌كنید! </font><font size="2">شعری از سید‌علی صالحی </font></span></p><p /><p /><p><font size="3"> </font></p></span></span></b>